Treści zamieszczane na blogu  „Rozwody Trójmiasto” mają wyłącznie charakter edukacyjny. Publikacje zawarte na blogach zawierają prywatne opinie oraz poglądy ich autorki i nie stanowią usługi prawnej, ani porady prawnej. Autorka bloga nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wykorzystania przez kogokolwiek informacji zawartych na blogach, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez wykorzystanie  treści znajdujących się na blogach.

Prawa Autorskie

Treści zawarte na blogach „Rozwody Trójmiasto” można kopiować lub powielać jedynie za pisemną zgodą autora. Autorowi przysługuje prawo do modyfikowania treści opublikowanych wpisów. Opublikowane na blogach zdjęcia zostały wykorzystane na podstawie wykupionej licencji lub na podstawie licencji typu cretative commons albo pochodzą z domeny publicznej.