Gdańsk ul.Struga 10

Pon - Pt: 9.00-18.00

Jestem po rozwodzie i chcę z dzieckiem wyjechać na wakacje do Grecji. Czy muszę informować o tym byłego męża?

wakacje z dzieckiem po rozwodzie

Rodzicu pamiętaj, że konsekwencją rozwodu jest definitywne zakończenie związku z mężem/żoną. Jednak, gdy po rozwodzie macie oboje pełnię władzy rodzicielskiej, to musicie wspólnie podejmować decyzje w sprawach istotnych waszego dziecka. Tylko w sprawach dla dziecka mniej istotnych, każdy z rodziców podejmuje decyzje samodzielnie, bez konieczności przeprowadzania konsultacji  i uzyskania akceptacji ze strony drugiego rodzica.

Sądy polskie w swoim orzecznictwie wyjazd dziecka za granicę, zarówno na pobyt stały jak i czasowy, a nawet w celu spędzenia wakacji zaliczyły do kategorii spraw istotnych.

Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa zgoda na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1971 r., III CZP 69/71). Natomiast zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r. (sygn. akt III CRN 19/85), zgodnie z którym wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego.

Problem pojawia się, gdy rodzic nie wyraża zgody na wyjazd dziecka z drugim rodzicem za granicę. Co w takim przypadku należy zrobić?

W sytuacji, gdy ojciec/matka nie zgadza się na zagraniczny wyjazd syna/córki z drugim rodzicem np. na wakacje, to należy złożyć do Sądu rodzinnego wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granicę.  Za złożenie takiego wniosku będziesz musiał zapłacić 40 zł.  Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego w okręgu, którego dziecko mieszka.

Rodzicu pamiętaj jednak, że nawet jak się dogadałeś z byłym małżonkiem, że zabierasz dziecko na wakacje za granicę, to warto zadbać, aby drugi rodzic wyraził swoją zgodę na piśmie. Zachowanie tej formy zabezpieczy Ciebie przed nagłą zmianą decyzji ex małżonka np. w czasie, gdy będziesz jechać na lotnisko. Zgoda wyrażona na piśmie jest jeszcze istotna ze względów dowodowych w ewentualnym postępowaniu o powrót dziecka opartym na Konwencji Haskiej z 1980 r. W sporządzeniu takiej zgody może pomóc np. notariusz.

A co zrobić, gdy ex małżonek nie zgadza się na wyrobienie paszportu dla dziecka? Jak ten problem rozwiązać przeczytasz w tym wpisie były mąż nie chce zgodzić się na wyrobienie paszportu dla naszego dziecka.

Podziel się z innymi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

NAJNOWSZE WPISY