Gdańsk ul.Struga 10

Pon - Pt: 9.00-18.00

Były mąż nie chce zgodzić się na wyrobienie paszportu dla naszego dziecka

paszport dla dziecka

Bardzo często rodzice w czasie rozwodu wnoszą o powierzenie władzy rodzicielskiej nad ich małoletnim dzieckiem obojgu z nich. Oznacza to, że rodzice po rozwodzie w dalszym ciągu muszą ze sobą współpracować w zakresie podejmowania najistotniejszych decyzji dotyczących ich dziecka. Z praktyki wiemy, że częstym problemem w praktyce, to brak porozumienia rodziców, którzy posiadają pełnię władzy rodzicielskiej na wyrobienie paszportu lub dowodu osobistego dla dziecka. Paszport dziecku jest potrzebny, gdy rodzic zamierza wyjechać z nim np. na wakacje do kraju poza UE.

Jeżeli były małżonek nie zgadza się, abyś złożył/a wniosek o wyrobieniu dziecku paszportu, to musisz wystąpić do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich) z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o wydanie paszportu dla dziecka, bez pisemnej zgody drugiego rodzica. Zgodę drugiego małżonka będzie zastępować w takim przypadku właśnie orzeczenie wydane przez Sąd.

Kiedy Sąd wyda zgodę na wyrobienie paszportu dla dziecka?

Zgodnie z art. 3 ustawy o dokumentach paszportowych – każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu, a pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie. Przepis ten w przypadku dzieci należy wiązać z art. 14 tej ustawy, który dla wydania dokumentu paszportowego wymaga zgody obojga rodziców, dając tym samym wyraz tego, że wydanie paszportu stanowi ważną decyzję w sprawach dziecka. Zgodnie z art. ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych „Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego”.

W każdym przypadku sporu rodziców, co do wydania takiego paszportu Sąd będzie oceniać wagę argumentów obu stron i odniesie je do dobra dziecka.

Trzeba jednak pamiętać, że wydanie przez Sąd zgody na wyrobienie dziecku paszportu nie jest równoznaczne, że rodzic bez zgody byłego małżonka może z dzieckiem wyjechać za granicę. Wyjazd dziecka za granicę należy do istotnych spraw dziecka i wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską. Jeżeli chcesz dowiedzieć się co zrobić, aby zgodnie z prawem wyjechać z dzieckiem za granicę pomimo sprzeciwu byłego małżonka, to przeczytaj mój wpis: Jestem po rozwodzie i chcę z dzieckiem wyjechać na wakacje do Grecji. Czy muszę informować o tym byłego męża?

Podziel się z innymi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

NAJNOWSZE WPISY