Gdańsk ul.Struga 10

Pon - Pt: 9.00-18.00

Zmiana nazwiska po rozwodzie-jak to zrobić? ile mam czasu?

zmiana nazwiska po rozwodzie

Jeżeli po zawarciu związku małżeńskiego przyjęłaś nazwisko po mężu albo nosiłaś nazwisko dwuczłonowe, a następnie rozwiodłaś się i chcesz wrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, to musisz w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia Sądu o rozwodzie złożyć stosowne oświadczenie:

– w wybranym urzędzie stanu cywilnego – do kierownika urzędu stanu cywilnego lub

– jeżeli zamieszkujesz poza granicami RP – za pośrednictwem konsula RP, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Wraz z oświadczeniem o zmianę nazwiska powinnaś uiścić opłatę skarbową lub konsularną. Możesz zapłacić ją w kasie urzędu albo zrobić przelew na odpowiednie konto bankowe urzędu.

Po tym jak kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul przyjmie Twoje oświadczenie, zostanie przygotowany protokół, który będzie musiał być podpisany przez Ciebie i przez urzędnika. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul prześle go do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził Twój akt małżeństwa, żeby dołączył on wpis o nazwisku (czyli wzmiankę dodatkową). Kiedy ta informacja (wzmianka) zostanie naniesiona, odpis skrócony tego aktu będzie zawierał aktualne nazwisko. Od momentu wpisu w akcie małżeństwa będziesz mogła już używać swoje poprzednie nazwisko, które nosiłaś przed zawarciem związku małżeńskiego.

Pamiętaj, że jeżeli po rozwodzie nie podejmiesz żadnych działań w kierunku zmiany nazwiska, to pozostaniesz przy nazwisku, jakie nosiłaś w trakcie trwania małżeństwa. Co ważne, jeżeli nie złożysz oświadczenia o zmianę nazwiska w powyższym terminie, nie będziesz mogła złożyć go w terminie późniejszym, powołując się na rozwód i powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. W takiej sytuacji zmiana nazwiska będzie możliwa tylko w trybie decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska. Zaznaczyć należy, że zmiana nazwiska w trybie administracyjnym, to skomplikowana procedura i co do zasady będzie miała zastosowanie w zupełnie innych przypadkach.

Na koniec odpowiadamy na często zadawane pytanie: Czy były mąż może domagać się od żony, aby po rozwodzie żona powróciła do swojego nazwiska panieńskiego?

„Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2.02.1978 r., sygn. akt IV CZ 11/78).

Podziel się z innymi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

NAJNOWSZE WPISY