Gdańsk ul.Struga 10

Pon - Pt: 9.00-18.00

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców

zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Bolesny rozwód niekiedy powoduje, że chcesz, aby po rozwodzie Twoje dziecko chociaż w symboliczny sposób zerwało więź z drugim rodzicem i aby zmieniło nazwisko. Bo np. pił albo znęcał się psychicznie nad całą rodziną i po rozwodzie nie utrzymuje żadnych kontaktów z Waszym dzieckiem. Ponadto po rozwodzie możesz ponownie wyjść za mąż i chcieć, aby Twoje dziecko nosiło nazwisko swojego ojczyma.

Zmiana nazwiska za zgodą małżonka

 Zmiana nazwiska dziecka jest możliwa, ale pod warunkiem, że Twój małżonek wyrazi na to zgodę. Jego zgoda nie będzie jednak konieczna w trzech sytuacjach:

  • gdy nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnej lub
  • został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo
  • nie żyje.

Jeżeli nie dojdziecie do porozumienia w kwestii nazwiska Waszego wspólnego dziecka, każde z Was może wystąpić z wnioskiem do Sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie tej kwestii.

Jeżeli w chwili zmiany nazwiska Twoje dziecko ukończyło 13 rok życia, wówczas do zmiany nazwiska dziecka potrzebne jest także wyrażenie przez nie na to zgody.

Przypadki, gdy nie można zmienić nazwiska dziecka na nazwisko ojczyma

Nie można zmienić nazwiska dziecka na nazwisko ojczyma, jeżeli dziecko nosi nazwisko drugiego rodzica albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka poprzez nazwisko dwuczłonowe powstałe z połączenia nazwisk obojga rodziców. Należy zaznaczyć, że zmiana nazwiska dziecka na nazwisko matki albo ojczyma nie powinna wpłynąć na relację z jego biologicznym ojcem. Zmiana nazwiska nie może spowodować, że biologiczny ojciec przestanie być zobowiązany do płacenia zasądzonych przez Sąd alimentów.

Podziel się z innymi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

NAJNOWSZE WPISY