Gdańsk ul.Struga 10

Pon - Pt: 9.00-18.00

Mój mąż nie przyszedł na rozprawę rozwodową

nieobecność na sprawie rozwodowej

Sprawa rozwodowa w toku. Twój współmałżonek został w sposób prawidłowy zawiadomiony o terminie posiedzenia i nie stawił się na jedną rozprawę rozwodową albo nie stawia się w ogóle, nie stanowi to przeszkody dla Sądu do rozpoznania sprawy o rozwód. Takim zachowaniem pozwany małżonek nie zablokuje rozprawy rozwodowej. Sąd może wydać wyrok zaoczny,  w którym orzeknie o rozwodzie. Pamiętajcie jednak, że Sąd w sprawach rozwodowych może wydać wyrok tylko, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia stron, więc musi przeprowadzić postępowanie dowodowe bez względu na niestawiennictwo pozwanego męża/żony na rozprawie.

Grzywna za niestawiennictwo

Jeżeli Sąd stwierdzi, że wezwanie na rozprawę rozwodową nastąpiło w sposób prawidłowy, może nałożyć na Twojego pozwanego małżonka grzywnę za nieusprawiedliwione stawiennictwo. Pozwany małżonek może usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie poprzez wskazanie i udokumentowanie jej przyczyn. Ocena, czy okoliczności podane przez pozwanego małżonka dostatecznie usprawiedliwiają niestawiennictwo, należy do Sądu. Grzywna może zostać nałożona w wysokości do 5 000 zł, a jej wysokość w konkretnej sprawie Sąd ustala według własnego uznania. Nałożenie grzywny nie jest jednak obligatoryjne. Oznacza to zatem, że nie w każdym przypadku niestawiennictwa pozwanego małżonka, osobiście wezwanego do stawienia się na rozprawie rozwodowej, Sąd wyda postanowienie o skazaniu go na grzywnę. Sąd nie może także zobowiązać pozwanego małżonka do przymusowego sprowadzenia go i osobistego stawiennictwa w Sądzie.

Pozwany małżonek nie stawił się i co dalej? W takiej sytuacji Sąd powtórnie wezwie Twojego małżonka, a jeżeli znów nie pojawi się on na rozprawie, może skazać go na ponowną grzywnę. W ciągu tygodnia od daty doręczenia postanowienia skazującego małżonka na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może on usprawiedliwić swoje niestawiennictwo. W razie usprawiedliwienia niestawiennictwa Sąd zwolni go od grzywny. Pozwany małżonek może np. usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie chorobą lub inną ważną przyczyną, np. koniecznym wyjazdem służbowym. W przypadku choroby należy przedłożyć do Sądu stosowane dokumenty od lekarza.

Pamiętaj, celowe unikanie stawiennictwa w Sądzie nie jest mądrą linią obrony.

Podziel się z innymi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

NAJNOWSZE WPISY