Gdańsk ul.Struga 10

Pon - Pt: 9.00-18.00

Już nam nie po drodze – czym różni się separacja od rozwodu?

separacja rozwód różnice

Wszystko między Wami już wygasło i nic do siebie nie czujecie. Terapia małżeńska nie pomogła, a Twój partner o mediacji nie chce słyszeć. Znasz to? Masz już dość i chcesz ten stan wreszcie uregulować prawnie. Nie wyobrażasz sobie wiecznego życia w tzw. separacji faktycznej, tj. nieorzeczonej przez Sąd. Zastanawiasz się zatem: separacja orzeczona przez Sąd, czy decyzja o rozwodzie? W czym te dwie instytucje prawne różnią się od siebie?

Różnice: separacja a rozwód

  1. Separacja, pomimo iż uchyla wspólnotę małżeńską, nie powoduje ustania samego małżeństwa. Oznacza to zatem, że trwa ono nadal, a Ty nie możesz zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Nie możesz także powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Mało tego, pomimo, że jesteś w separacji, to w niektórych sytuacjach jesteś obowiązany pomóc swojemu małżonkowi np. gdy Twój małżonek w czasie separacji ciężko zachoruje i będzie potrzebował Twojego wsparcia, to powinieneś mu pomóc.
  2. Rozwód znosi definitywnie wszelką wspólność małżeńską. Separacja z kolei może zostać na zgodny wniosek małżonków zniesiona przez Sąd, a Wy możecie wrócić do wspólnego pożycia i w dalszym ciągu kontynuować małżeństwo.
  3. Aby orzec separację, rozkład pożycia pomiędzy małżonkami nie musi być trwały. Wystarczy, aby był on zupełny (oczywiście jeżeli nie występują negatywne przesłanki orzeczenia separacji, tj. gdyby miało ucierpieć na tym dobro Waszych wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego). Z kolei żeby doszło do rozwodu, rozkład pożycia powinien być nie tylko zupełny, ale także trwały. Jak to wygląda w praktyce? Dajmy na to, żona wyprowadziła się z Waszego wspólnego mieszkania miesiąc temu. Do tej pory prowadziliście wspólne gospodarstwo domowe i kontynuowaliście współżycie fizyczne. W takiej sytuacji rozkład pożycia nie jest jeszcze trwały i w razie złożenia pozwu o rozwód, Sąd oddali Twoje powództwo. Dodajmy jeszcze dla wyjaśnienia, że z zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wówczas, gdy ustały łączące Was małżeńskie więzi, tj.: więź fizyczna, psychiczna i gospodarcza. Z kolei rozkład pożycia ma charakter trwały, jeżeli w świetle ustalonych okoliczności sprawy brak jest przesłanek, które mogłyby sugerować, że jako małżonkowie powrócicie do wspólnego pożycia.
  4. Co do zasady, rozwód nie jest dopuszczalny, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia (chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego). Powyższa zasada nie ma zastosowania przy orzekaniu o separacji. Innymi słowy, brak zgody małżonka na orzeczenie separacji nie ma większego znaczenia.

Jeśli w dalszym ciągu wahasz się, czy zdecydować się na separację, czy na rozwód, to po prostu zadzwoń do naszej Kancelarii, umówimy się na spotkanie i porozmawiamy.

Podziel się z innymi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

NAJNOWSZE WPISY